Image

唐樓琴聲

唐樓琴聲
2 年 ago

唐樓琴聲

香港棟棟樓都有?搭,但我住嗰棟唐樓就冇。樓高七層,我住四樓,大熱天時要撐上去都幾攞命。諗返係父母想我住喺名校區,但又想慳筆租金,先搬入哩棟老而不嘅樓。我都好生性,如願以償入咗屋企附近嘅英文男校。 初初入學,我會留喺圖書館...Read More