Image

卡利古拉

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(4) 之跨海大橋
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(4) 之跨海大橋

拿坡里Baiae海灣跨海大橋 (公元37或39年) 卡利古拉拿坡里Baiae海灣跨海大橋復完圖 卡利古拉(Caligula)任內做過既荒唐事情不計其數,不過講到最耐人尋味,就莫過於公元37或39年(史籍記載不一)騎馬橫...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(3) 之卡利古拉巨艦
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(3) 之卡利古拉巨艦

內米湖巨船 Nemi Ships、以及卡利古拉巨艦 Caligula’s giant ship/下 (公元37-41年) 月亮女神戴安娜神廟復完圖 承上文,除左船殼本身既大小出人意表之外,最令歷史學家感興趣...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(2) 之卡利古拉巨艦
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(2) 之卡利古拉巨艦

內米湖巨船Nemi Ship、以及卡利古拉巨艦Caligula’s giant ship/上 (公元37-41年) 羅馬巨艦 講起古代既巨艦,或者有人會諗到西班牙既無敵艦隊(Spanish Armada),...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(1) 之戀妹狂卡利古拉
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的IV暴君的鐵腕(1) 之戀妹狂卡利古拉

暴君的鐵腕 之 卡利古拉 CALIGULA (公元12-41年) 講起卡利古拉呢個皇帝,唔知大家會諗到d咩?相信好多人會即刻諗起二十世紀十大禁片之一,1979年同名電影《卡利古拉/CALIGULA》,以及片中令人咋舌既...Read More