Image

全民退保

全民退保,燒你數簿 ─ 你真的要支持劉小麗嗎?
2 年 ago

全民退保,燒你數簿 ─ 你真的要支持劉小麗嗎?

By  •  本地, 投稿
不論本來方案定係學者方案都好,全民退保都係一種資源重新分配式(redistributive)嘅退休保障。不過個post講小麗嘅,我就集中講佢個學者方案。嗱,唔洗屌我法西斯住,睇埋落去先。對有需要嘅基層長者伸出援手,實屬合...Read More
勿擺老人家上枱
3 年 ago

勿擺老人家上枱

By  •  本地, 投稿
近期全民退保方案再惹起熱議,支持全民退保者皆為泛民或老一輩,反對者則為本土或年輕人。就小弟所聞,支持者的原因皆以敬老為由,希望香港政府坐擁充實庫房,能開倉賑濟老人家,不要讓他們執紙皮那麼辛苦,幫助弱勢老人家,很慈善,充滿...Read More
全民退保與社群意識
3 年 ago

全民退保與社群意識

表個靚態先,我反對全民退保。 香港適唔適合成為福利社會? 精確啲講,我唔只反全民退保,而係對所有響香港增加福利嘅政策都有疑慮。喇,我唔係話要削減現行福利啊,Come on James,呢件事點可能發生呢。 身為一條廢青,...Read More