Image

光復

偽本土錯割光復席,愚蠢范國威應反省

By  •  本地
中共正式宣佈取消一簽多行,改以一周一行處理自由行旅客簽證申請。 政客們理應紛紛而出搶奪光環,大叫「成功爭取」,撈取政治本錢。但一眾泛民左膠這次卻統統噤聲。 無他,因為你我心知肚明,中共取消一簽多行,全因光復行動愈演愈烈,...Read More

素人光復成功,政客狼相盡現

By  •  本地
光復行動前,建制派恐嚇港人,道反水貨客打擊香港經濟;泛民左翼派勸說義士堅持公民抗命,和平理性表達訴求,對準政權。中國遊客大喊傷害中港血濃於水之情。 光復行動過程,波瀾壯闊,對準中國遊客、走私商家、藥鋪金行,激起民警衝突,...Read More

真正的抗爭者,不會由假抗爭者定下遊戲規則

By  •  本地, 投稿
香港人的是非對錯,是徹頭徹尾的人格分裂 人們愛看《水滸傳》,說英雄們是被逼上梁山,對「英雄們」行俠仗義的行為津津樂道,認為是「替天行道、鋤強扶弱」。但同一個人返回現實的香港,又會第一個撲出來譴責雨傘佔領者及反水貨示威人士...Read More

光復,係替天行道!

By  •  本地
上網睇新聞,睇評論,成日都有人講光復鼓吹港獨,又話係中共計劃嘅一部份,唔好中計。另外又有人話光復就係打擊水貨走私,取消一簽多行。我心諗,而家香港一早已經無政府狀態,你哋仲要求個賣港政府幫你做咩啊?出來光復就係要替天行道!...Read More