Image

俄羅斯

蘇聯老大哥雖死猶生
2 天 ago

蘇聯老大哥雖死猶生

很久之前,我看新聞聽見俄羅斯海參崴的報導,感到蘇聯老大哥雖然四分五裂,不過鎮住中國這個好兒子還是游刃有餘。早在毛澤東和史太林這對父子雖然死了,不過蘇聯中國依然父子情深,香港台灣是不可分裂的一部分,可是海參崴卻是送給慈父的...Read More
社運臥底
1 年 ago

社運臥底

By  •  投稿, 本地
近日蕭生接受蘋果日報時懷疑部分本土派是西環手段,是中聯辦推出來的人。個人孤陋寡聞也不及蕭才子「見多識廣」,實在不明白有甚麼政權會培育一班社運人出來主張建國、分離主義、武力抗爭破壞自己的管治穩定,反而政府資助一些社運份子,...Read More
進擊的普京
2 年 ago

進擊的普京

By  •  投稿, 國際
俄國一向係可以左右美帝嘅軍事強國,佢嘅強大除咗有中國大量資金支持,俄國本身亦都有出色的軍隊同情報網,同時有大量德國科學家效勞,所以如果唔係美帝牽頭,冇人敢惹俄國,除咗火雞(唔知係唔係諧音同雞字相近都係身痕)。 今次普京食...Read More
烏克蘭文化自我之形成(二):如何區隔兩個相似的文化
2 年 ago

烏克蘭文化自我之形成(二):如何區隔兩個相似的文化

By  •  投稿, 國際
儘管烏克蘭長期受蘇聯迫害,難以出現大型政治運動,然而一旦有機會反抗,彼等就會爆發武裝革命。即使失敗,彼等依然在海外抗爭,直到1991年蘇聯解體為止。彼等不斷的施壓是有效的。為了防止烏克蘭人倒向支持烏克蘭民族主義,戰後之蘇...Read More
烏克蘭文化自我之形成(一):蘇聯時期的烏克蘭化與俄羅斯化
2 年 ago

烏克蘭文化自我之形成(一):蘇聯時期的烏克蘭化與俄羅斯化

By  •  投稿, 國際
在獨裁統治下,少數文化社群或非當權之文化社群,若非在執政集團內,則有機會受威脅。獨裁政權為了維持統治,經常打壓異見聲音,而少數文化社群則有機會成為被迫害之對象。獨裁政權要保持社會足夠「單一」,所以要統一語言、統一信仰、統...Read More
克里米亞 – 烏俄兩國之角力場(下)
4 年 ago

克里米亞 – 烏俄兩國之角力場(下)

By  •  國際
隨著全民公投日子臨近,克里米亞政府對外公佈更多有關全民公投的資料,例如投票選項:一是立即與俄羅斯統一,二是恢復1992年獨立憲法賦予議會投票加入俄的權力。烏克蘭臨時總統亞歷山大‧圖奇諾夫稱這場「入俄」公投是一場「騙局」...Read More
克里米亞 – 烏俄兩國之角力場(上)
4 年 ago

克里米亞 – 烏俄兩國之角力場(上)

By  •  國際
烏克蘭克里米亞局勢持續緊張,俄羅斯西部軍區於3月4日(周二)該國西南部軍區近裏海進行大規模防空演習,美國海軍驅逐艦「特魯斯頓號」到黑海,與羅馬尼亞、保加利亞進行聯合軍演。當烏克蘭前總統亞努科維奇出走俄羅斯前,克里米亞原...Read More