Image

仆你個街 亞視嚟嘅喂

你估香港真係好多人鍾意睇六合彩攪珠咩?
3 年 ago

你估香港真係好多人鍾意睇六合彩攪珠咩?

By  •  生活文化
因應亞視不獲續牌,馬會由8月1日開始將六合彩轉播權,由亞視轉到無線J2繼續播放。過去兩個星期除了《蘋果日報》有C1頭版、加亞視新舊六合彩主持專訪、再加即時新聞不斷跟進外,其他傳媒不是輕輕帶過就是隻字不提。網上的反應亦未見...Read More

亞視被淘汰完全唔駛可憐!

By  •  本地
亞視不獲續牌,剩下不足一年壽命,網民除了狂賀之外,估不到連早前力撐亞視的李美娜及傅振中都全部隱形,長假期政總無人示威遊行反對行會決定;相反2013年港視失落免費電視牌時,12萬人到政總示威抗議,成強烈對比。好明顯離棄觀眾...Read More