Image

中華

孝順的社會功能
2 年 ago

孝順的社會功能

返屋企時見到電視開梗,播梗TVB,個政府廣告話「中華民族嘅傳統美德係孝順長輩,我地要傳承落去」乜乜乜喔。孝順係一個好難譯嘅字,因為唔係個個文化圈有呢個概念:點解你多生存咗幾十年,你就Deserve多啲尊敬呢?乜一個人有幾...Read More