Image

一億元

講真真是小小、區區一億元,我覺得真是其實不多
2 年 ago

講真真是小小、區區一億元,我覺得真是其實不多

By  •  國際, 投稿
暨南大學副董事長暨澳門特別行政區行政長官暨澳門基金會信託委員會主席崔世安先生喺呢個禮拜成為咗澳門人最關心嘅人。簡單嚟講崔世安批准咗崔世安審定嘅捐畀崔世安的一億元。好複雜?一啲都唔複雜,因為「澳門一路以嚟都係咁」。 香港同...Read More