Image

歷史

美國的一帶一路
1 年 ago

美國的一帶一路

By  •  歷史, 生活文化
早前中國推出所謂「一帶一路」的經濟計劃,宗旨是推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路。中國資金在這路線上的國家大肆投資,除希望透過海外投資來振興國內疲弱經濟外,還想增加中國及冥幣(人民幣)在海外的影響力。正當中國在...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VII帝國驕雄五賢帝II(2) 之萬神殿
1 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VII帝國驕雄五賢帝II(2) 之萬神殿

萬神殿(Pantheon) 直到今日仍然係世界最大既無鋼筋混凝土圓穹頂,羅馬混凝土穹頂建築巔峰之作 簡潔而華麗,古老而新穎。近兩千年以來,哈德良(Hadrian)在任期間所建既萬神殿(Pantheon)穹頂對每一位初次...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VII帝國驕雄五賢帝II(1) 之哈德良長城
1 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VII帝國驕雄五賢帝II(1) 之哈德良長城

建築師皇帝 Architect Emperor 五賢帝時代(Five Good Emperors) 五賢帝大理石頭像,按年份排列。從左至右為:涅爾瓦(Nerva, 公元96-98年),圖拉真(Trajan, 公元98-1...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(9) 之季度總結
1 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(9) 之季度總結

結語 其實除左樓上所講既超級工程之外,響圖拉真(Trajan)大帝年間仲有好多好多既工程成就,例如響今季一開始時所提及至今仍運作良好,可以承載重型貨車經過,位於西班牙既Alcántara Bridge 仲有現存運作中最...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(8) 之大賽車場Circus Maximus
1 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(8) 之大賽車場Circus Maximus

大賽車場(Circus Maximus) 100,000到200,000觀眾振臂狂呼既競技場,賽車手飛黃騰達或魂斷蹄下之所 “切勿忘記戰馬精神抖擻咁競逐勝利既競技場,呢個大批人群聚集既大賽車場,亦都係尋找愛情既好地方。...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(7) 之圖拉真記功柱
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(7) 之圖拉真記功柱

圖拉真記功柱(Trajan’s Column) 記功柱/凱旋柱的始祖,現代學者研究羅馬兵器既寶庫 響今日既羅馬,舊圖拉真廣場既天際線上,遊客離遠就可以見到一根高聳入雲既圓柱。呢座圓柱係由上品既大理石所建造,...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(6) 之圖拉真廣場
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(6) 之圖拉真廣場

圖拉真廣場(Trajan’s Forum) 羅馬城經濟及商業活動既中心、公共圖書館、世界最早既多層式購物商場 背景 記得之前講到公元106年,達契亞戰爭(Dacian Wars)結束,圖拉真大帝(Traja...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(5) 之古代蘇伊士運河
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(5) 之古代蘇伊士運河

圖拉真的蘇伊士運河(Ancient Suez Canal) 連接地中海—尼羅河—紅海的超級運河,希臘羅馬文明運河修築技術巔峰之作 1869年11月17日,貫穿紅海同地中海,全長164公里既蘇伊士運河開通啟用,開始左近現...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(4) 之圖拉真港口
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(4) 之圖拉真港口

圖拉真的超級港口(Portus, Harbor of Trajan) Portus的六角形人工港 擴建中的港口 大家應該仲記得1世紀初克勞狄皇帝(Claudius,公元41-54年在位)幫羅馬起左個人工港口,叫港口城(...Read More
超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(3) 之圖拉真大橋
2 年 ago

超級工程:羅馬是怎樣建成的VI帝國驕雄五賢帝(3) 之圖拉真大橋

圖拉真大橋(Trajan’s Bridge) 通往征服之途的超級工程 公元101年,從奧古斯都到圖拉真,風雨飄搖既公元1世紀落幕,羅馬帝國迎來2世紀既曙光。時值圖拉真上任既第3年,佢開始左一場斷續5年既戰爭...Read More