Image

BullXhit Twentyfour 政漫

守護
4 年 ago

守護

「對年輕人, 我們可以斥責, 可以指罵, 甚至對其天真幼稚行徑冷嘲熱諷。 但當他們受到如斯逼迫之時, 我們必須成為屏障。 即使為此我們將置身於黑暗之中。」 Read More
香港特色樂觀
4 年 ago

香港特色樂觀

編按:港豬,兩個字,戇鳩。Read More
香港‧一條狗命
4 年 ago

香港‧一條狗命

  作者的話:「這是虛幻的願望, 這是血淋淋的價值。」 Read More
袋實
4 年 ago

袋實

 「呢幅政漫係我同父母傾完計之後畫嘅。 因為出於對中共嘅厭惡,又或者係因為64嘅耳聞目見, 老人家根深柢固地信仰香港嘅民主代言人。 所以新舊兩陣嘅政治鬥爭係必然會出現。 年輕人, 請做好心理準備對上一代作出反抗。」Read More