Image

About 物理小王子

本人對物理有濃厚興趣,在大學修讀與物理相關學位,但係香港進行科研並唔係容易事。本人希望用小王子既心態透過網絡媒體進行廣泛性討論,與共同愛好者有社交學習,引起大眾關注同了解物理與我們息息相關。
Latest Posts | By 物理小王子
今晚香港時間 2330終於宣佈真.重力波被發現
2 年 ago

今晚香港時間 2330終於宣佈真.重力波被發現

假如你是物理愛好者,可能會聽聞過話物理學界已發現重力波(Gravitational Wave)。如果重力波真係被發現,呢個必然係諾貝爾物理學獎嘅首選,因為重力可以幫人類進一步了解宇宙遠處嘅各種天體,包括黑洞,甚至宇宙最早...Read More