超級工程:羅馬是怎樣建成的VIII君士坦丁堡的餘暉(6) 瓦倫斯引水道

瓦倫斯水道橋(Valens Aqueduct)及君士坦丁堡儲水系統

古典世界最長嘅供水系統,新羅馬嘅生命線

羅馬新都君士坦丁堡

公元330年,君士坦丁大帝(Constantine I,公元306-337年在位)響歐亞之交、掌握從黑海進入地中海戰略咽喉位置,揀咗一個名不經傳嘅古希臘城市拜占庭城(Byzantion),將佢擴建成一座羅馬帝國嘅新首都。佢將呢個城市稱作新羅馬(NOVA ROMA),後人將佢稱作君士坦丁堡(Constantinople),亦即係今日土耳其第一大城市伊斯坦堡(Istanbul)。

點解君士坦丁大帝要離開有深厚歷史嘅羅馬,山長水遠去到東方重建一個新都呢?其實佢嘅考慮有好多,不過都不外乎內部政治因素同外部嘅防務考慮。響羅馬,舊嘅政治同宗教勢力根深蒂固,呢d勢力對君士坦丁大帝嘅施政可能係絆腳石,去到新首都,所有野砍掉重煉,對君士坦丁嘅改革(無論係政治、軍制、宗教嘅政策)有利。另外,羅馬城本身無險可守,當羅馬帝國強大嘅時候,冇外敵可以威脅帝國核心部分就當然冇所謂。但到左4世紀,羅馬帝國嘅邊境防禦已經保證唔到面對外敵入侵時可以做到滴水不漏,響敵襲嘅陰影下,首都有冇天險可守係攸關重要。

君士坦丁堡地理位置:三面環海,易守難攻,穩握通商要道,君士坦丁大帝選擇建都地點眼光可以話非常好

 

全盛時期嘅君士坦丁堡3D CG模型:50萬人口嘅大都會

君士坦丁遷都嘅決定被證明係明智,由公元330年直到1204年,接近1,000年咁長嘅時間君士坦丁堡從未被外敵攻入過。即使1204年被威尼斯十字軍攻入,最主要嘅原因都係城內有無間道,而唔係城防本身有問題。點解君士坦丁堡可以頂到咁耐?其中一個原因係易守難攻嘅地理優勢。君堡三面環海、水流湍急,難以從海上進攻,而佢守扼出入地中海嘅必經之道博斯普魯斯海峽(Bosphorus Strait)。至以西面嘅陸地,就有一座非常牆若金湯嘅城牆:狄奧多西城牆,呢個下集會講。但即使有呢d野,君士坦丁堡都仍然有一個阿基里斯之踵(Achilles heel):水。

瓦倫斯水道橋:君士坦丁堡嘅超級水利工程

同羅馬比,君堡所在嘅色雷斯地方有個長期問題:缺水。君堡城內根本冇足夠嘅水源去應付作為一個帝都嘅需求。三面對住嘅係鹹水海,唔飲得,咁可以點算呢?羅馬帝國嘅工程師面對自然環境嘅壓力,表現出羅馬人一貫nothing is impossible嘅自信,當然係命運在我手永不低頭。為應對將來城市人口增長造成嘅用水壓力,響4世紀期間君堡嘅供水系統經歷多次擴建,最終形成古典世界最大規模嘅集水輸水儲水體系,甚至比羅馬城本身嘅體系更加令人驚嘆。

響君堡被立為羅馬帝國首都之前,佢嘅前身拜占庭城就有一條哈德良時期所建嘅水道橋,呢條水道入城時海拔高度30-34米,入城高度太低,水壓不足,而且集水量不足以應付新都所需。因為咁,羅馬人決定建造新嘅集水系統應付。我哋唔清楚呢個系統係幾時開建,擴建引水系統嘅工程有可能從330年建城已經展開,經多期落成,到瓦倫斯(Valens,東部共治皇帝,公元364-378年在位)任內嘅368年完成第一期,新嘅水道橋入城時高度比哈德良時期所建嘅水道增加20米,增加水壓確保城內高處都有充足嘅供水能力。後來又響狄奧多西(Theodosius I,公元379-392年東部共治皇帝,公元392-395年全國皇帝)期間擴建,集水系統深入城市西部嘅山區腹地。現代估計輸水系統總長度達到250公里,甚至有估計長度達到驚人嘅592公里,比起供應羅馬嘅11條水道橋總長仲要長72公里。

我哋唔知道呢個系統用左幾多錢起,但我哋知道公元前1世紀所建,供水比羅馬城嘅90公里長Aqua Marcia造價係1.8億Sesterces(4,500萬第納爾銀幣,相當於202.5公噸純白銀)。如果按照每公里平價,總長近600公里嘅君士坦丁堡輸水系統造價相當於1350.7公噸白銀,現值近70億港幣。響現時嘅伊斯坦堡,我哋仲可以見到殘存長度達921米嘅部分城內水道橋。而君堡嘅集水同儲水系統經多手維修,一直運作到1912年現代嘅供水站建立為止。

瓦倫斯水道橋走向地圖
位於城內,長度900餘米嘅架空水道
位於色雷斯(Thrace)山區,君士坦丁堡城郊嘅集水系統水道橋

防患未然:露天蓄水系統

除左規模令人驚嘆嘅瓦倫斯水道橋之外,君士坦丁堡嘅儲水系統同樣非常重要。儲水庫,係為乾旱年份同敵人攻城未雨綢繆嘅設計。響君士坦丁城牆同狄奧多面城牆之間,就有三座巨大嘅露天儲水池:ApsarAetiusMocius入左城內,就有更多細小嘅地底儲水池,呢個設計係羅馬城所冇嘅。君堡城內嘅大大小小儲水池,露天嘅同地底嘅,加埋有150個,總儲水量可以達到100萬立方米,相當於馬薩達要塞嘅25倍,足夠比全盛時期城內嘅50萬人每人2000公升水量,假設遇到敵人攻城切斷外來食水供應,一人一日只可以用到5公升水,都仲可以支撐成400日。至於地底儲水池當中最著名嘅,就係作為遊客景點嘅「地下水宮殿」(Basilica Cistern),單單呢個長140米、闊70米、高10米嘅儲水池就能夠儲存8-10萬立方米嘅食水。興建儲水池除左可以防患未然之外,仲有另一個作用:沉澱過濾食水當中嘅泥沙等。

君士坦丁堡三個露天水庫嘅位置:位於狄奧多西城牆及君士坦丁城牆之間
Apsar水庫原址現狀
Aetius水庫原址現狀
Mocius水庫原址現狀

防患未然:地底蓄水系統Cisterns

利用大量立柱支撐嘅地底儲水庫其實係一個好實用嘅發明,因為城內嘅土地矜貴,而好多君堡儲水池所在位置都接近市中心,例如「地下水宮殿」就同聖蘇菲亞大教堂僅一街之隔。而另外幾個較細嘅地下水庫,如Philoxenos地下水庫、狄奧多西地下水庫,都位於古代君堡嘅核心地帶,同君士坦丁廣場、大競技場、浴場僅數街之隔,即係等於紐約嘅Manhattan,東京嘅銀座,香港嘅中環一樣。響咁值錢嘅地段起露天水庫,真係唔係好符合經濟嘅效益。所以將水庫收響地底,就不失為一個兩方面需要都能夠滿足到嘅妙計。地下水宮殿就係一個絕佳例子:地下水宮殿由3369米高嘅大理石立柱同十字拱頂部支撐,水庫四面係4米厚嘅磚石混凝土牆壁,起防止滲漏嘅作用。至於地下水宮殿嘅頂部,望落去同一般平整用地冇咩唔同,事實上現代嘅地下水宮殿上方仍然支撐住好多建築物,響古典時代,上面係黃金地段嘅多層式嘅商業同住宅建築物。

 

君士坦丁堡城內嘅各個大小儲水池:總共有150個之外,地圖並無全部畫出
「地下水宮殿」Basilica Cistern原址,建於6世紀查士丁尼年間,供水至19世紀末20世紀初,後維修改建,現時為遊客景點
Philoxenos地下水庫
狄奧多西地下水庫(Theodosius Cistern)